Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
      
1

Saturday Vigil...

Saturday Vigil at St. Anthony

 • Date: Saturday, July 1, 2017
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
2

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Sunday, July 2, 2017
 • Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Sunday, July 2, 2017
 • Time: 11:00 AM - 12:00 PM
3
4

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Tuesday, July 4, 2017
 • Time: 5:15 PM - 6:15 PM
5

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Wednesday, July 5, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
6

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Thursday, July 6, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:30 AM
7

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Friday, July 7, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
8

Saturday Vigil...

Saturday Vigil at St. Anthony

 • Date: Saturday, July 8, 2017
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
9

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Sunday, July 9, 2017
 • Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Sunday, July 9, 2017
 • Time: 11:00 AM - 12:00 PM
10
11

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Tuesday, July 11, 2017
 • Time: 5:15 PM - 6:15 PM
12

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Wednesday, July 12, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
13

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Thursday, July 13, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:30 AM
14

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Friday, July 14, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
15

Saturday Vigil...

Saturday Vigil at St. Anthony

 • Date: Saturday, July 15, 2017
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
16

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Sunday, July 16, 2017
 • Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Sunday, July 16, 2017
 • Time: 11:00 AM - 12:00 PM
17
18

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Tuesday, July 18, 2017
 • Time: 5:15 PM - 6:15 PM
19

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Wednesday, July 19, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
20

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Thursday, July 20, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:30 AM
21

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Friday, July 21, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
22

Saturday Vigil...

Saturday Vigil at St. Anthony

 • Date: Saturday, July 22, 2017
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
23

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Sunday, July 23, 2017
 • Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Sunday, July 23, 2017
 • Time: 11:00 AM - 12:00 PM
24
25

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Tuesday, July 25, 2017
 • Time: 5:15 PM - 6:15 PM
26

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Wednesday, July 26, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
27

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Thursday, July 27, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:30 AM
28

Mass St. Antho...

Mass St. Anthony

 • Date: Friday, July 28, 2017
 • Time: 7:30 AM - 8:15 AM
29

Saturday Vigil...

Saturday Vigil at St. Anthony

 • Date: Saturday, July 29, 2017
 • Time: 5:00 PM - 6:00 PM
30

Mass at Uganda...

Mass at Uganda Martyrs

 • Date: Sunday, July 30, 2017
 • Time: 8:30 AM - 9:30 AM

Mass at St. An...

Mass at St. Anthony

 • Date: Sunday, July 30, 2017
 • Time: 11:00 AM - 12:00 PM
31
     

Saturday Jul 1, 2017

 • Saturday Vigil at St. Anthony

  Saturday Jul 1, 2017 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Jul 2, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Sunday Jul 2, 2017 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass at St. Anthony

  Sunday Jul 2, 2017 11:00 AM to 12:00 PM

Tuesday Jul 4, 2017

 • Mass at St. Anthony

  Tuesday Jul 4, 2017 5:15 PM to 6:15 PM

Wednesday Jul 5, 2017

 • Mass St. Anthony

  Wednesday Jul 5, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Thursday Jul 6, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Thursday Jul 6, 2017 7:30 AM to 8:30 AM

Friday Jul 7, 2017

 • Mass St. Anthony

  Friday Jul 7, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Saturday Jul 8, 2017

 • Saturday Vigil at St. Anthony

  Saturday Jul 8, 2017 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Jul 9, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Sunday Jul 9, 2017 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass at St. Anthony

  Sunday Jul 9, 2017 11:00 AM to 12:00 PM

Tuesday Jul 11, 2017

 • Mass at St. Anthony

  Tuesday Jul 11, 2017 5:15 PM to 6:15 PM

Wednesday Jul 12, 2017

 • Mass St. Anthony

  Wednesday Jul 12, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Thursday Jul 13, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Thursday Jul 13, 2017 7:30 AM to 8:30 AM

Friday Jul 14, 2017

 • Mass St. Anthony

  Friday Jul 14, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Saturday Jul 15, 2017

 • Saturday Vigil at St. Anthony

  Saturday Jul 15, 2017 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Jul 16, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Sunday Jul 16, 2017 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass at St. Anthony

  Sunday Jul 16, 2017 11:00 AM to 12:00 PM

Tuesday Jul 18, 2017

 • Mass at St. Anthony

  Tuesday Jul 18, 2017 5:15 PM to 6:15 PM

Wednesday Jul 19, 2017

 • Mass St. Anthony

  Wednesday Jul 19, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Thursday Jul 20, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Thursday Jul 20, 2017 7:30 AM to 8:30 AM

Friday Jul 21, 2017

 • Mass St. Anthony

  Friday Jul 21, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Saturday Jul 22, 2017

 • Saturday Vigil at St. Anthony

  Saturday Jul 22, 2017 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Jul 23, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Sunday Jul 23, 2017 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass at St. Anthony

  Sunday Jul 23, 2017 11:00 AM to 12:00 PM

Tuesday Jul 25, 2017

 • Mass at St. Anthony

  Tuesday Jul 25, 2017 5:15 PM to 6:15 PM

Wednesday Jul 26, 2017

 • Mass St. Anthony

  Wednesday Jul 26, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Thursday Jul 27, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Thursday Jul 27, 2017 7:30 AM to 8:30 AM

Friday Jul 28, 2017

 • Mass St. Anthony

  Friday Jul 28, 2017 7:30 AM to 8:15 AM

Saturday Jul 29, 2017

 • Saturday Vigil at St. Anthony

  Saturday Jul 29, 2017 5:00 PM to 6:00 PM

Sunday Jul 30, 2017

 • Mass at Uganda Martyrs

  Sunday Jul 30, 2017 8:30 AM to 9:30 AM

 • Mass at St. Anthony

  Sunday Jul 30, 2017 11:00 AM to 12:00 PM